Prosiect Iechyd Awyr Agored Biosffer Dyfi
adeg Covid19

Mae Ecodyfi a Coed Lleol wedi ymuno i helpu ein cymuned i fod yn egnïol yn yr awyr agored yn Biosffer Dyfi i wella iechyd a lles.

 

Os hoffech ymuno â ni a chymryd rhan mewn gweithgareddau i hyrwyddo'ch iechyd a'ch lles, lawr lwythwch Ffurflen GyfeirioLlenwch ef ac e-bostiwch neu postiwch ef yn ôl i Andy yn Tan y Coed, Derwenlas, Machynlleth SY20 8PZ.

Mae'r gweithgareddau ar y poster isod i gyd yn cael eu gohirio ar hyn o bryd oherwydd yr angen am bellter corfforol. Fodd bynnag, mae Cymorth Corff, Meddwl a Chalon,  (Heart, Mind, Body Support) yn brosiect a arweinir gan y gymuned y mae Coed Lleol ac Ecodyfi yn ei gefnogi yn yr amser hwn o argyfwng, mewn cysylltiad â Trywydd Iach. Ei nod yw helpu, estyn allan a gwella lles yn yr amseroedd digynsail hyn.

 

Yn gyntaf, ceir sesiynau byw ar-lein am ddim gyda hwyluswyr cymunedol a phroffesiynol lleol wedi'u lleoli ym Machynlleth i gefnogi pobl gartref yn ystod y cyfnod hunan ynysu. Ymhlith y cynigion mae ioga, cysylltiad natur, ffitrwydd, dawns, myfyrio, rhannu, chi gong, canu, celf a mwy. Mae'r manylion yn https://www.coedlleol.org.uk/heart-mind-body-support/

 

Yn ail, mae'r grŵp yn cynnig cefnogaeth emosiynol dros y ffôn neu'n defnyddio galwadau fideo. Ffoniwch 01654 370 002 i gael mwy o wybodaeth.

 

Mae'r gwasanaethau hyn heb eu hariannu i raddau helaeth. Byddai rhoddion yn ddefnyddiol iawn.

Gwybodaeth: 01654 702630
andy@ecodyfi.cymru