Ariannau

Mewn blwyddyn nodweddiadol, mae ecodyfi yn ennill tua hanner ei incwm drwy gontractau, cyfran fach drwy gyfranddaliadau a ddelir yn Ynni Adnewyddadwy Cymunedol Bro Ddyfi Cyf a’r gweddill drwy grantiau i brosiectau. Ceir rhai enghreifftiau isod.
  • Cynllun COBWEB a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd

  • Chwedlau’r Biosffer  a ariannwyd gan gymhorthdal Croeso Cymru (Llywodraeth Cymru) Ariannodd Cyfoeth Naturiol Cymru, mewn partneriaeth ar y cyd, sawl gweithgarwch ynghlwm â Biosffer Dyfi

  • Darparodd Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau adnoddau i Brifysgol Aberystwyth ac yna i Brifysgol Bath gytundebu ecodyfi i gefnogi prosiect Cymerau ym maes ddŵr-ddinasyddiaeth

  • Darparodd Llywodraeth Cymru adnoddau i’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni er mwyn cytundebu ecodyfi i gefnogi prosiect Ynni Lleol.

COBWEB project in the Dyfi Biosphere
Legends of the Dyfi Biosphere