top of page

Ariannu

Mewn blwyddyn nodweddiadol, mae ecodyfi yn ennill tua hanner ei incwm drwy gontractau, cyfran fach drwy gyfranddaliadau a ddeil yn Ynni Adnewyddadwy Cymunedol Bro Ddyfi Cyf a’r gweddill drwy grantiau i brosiectau. Ceir rhai enghreifftiau isod.
  • Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn talu Cymdeithas Ymddiriedolaeth Datblygu Cymru a'i phartneriaid i gefnogi cymunedau sy'n ymgysylltu â newid yn yr hinsawdd, trwy Adnewyddu Cymru. Mae ecodyfi yn gwneud hyn yng Nghanolbarth Cymru.

  • Mwy o brosiectau yma cyn hir.

COBWEB project in the Dyfi Biosphere
Legends of the Dyfi Biosphere
bottom of page