Diwylliant, cymunedau a phethau i’w gwneud

Pethau i wneud

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 01970 623232

Sinema Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Sinema Magic Lantern Tywyn 01654 710260

Sinema Commodore, Aberystwyth 01970 612421

Libanus 1877 Simena a bwyty, Borth 

Y Tabernacl, MOMA Machynlleth 01654 703355

Theatr Harlech Harlech 01766 780667

Theatr Hafren Drenewydd 01686 625007

Canolfan Hamdden Bro Ddyfi 01654 703300

Gwefannau twristiaeth 
Lleoedd

Am wybodaeth am gerdded, pethau i’w gwneud, lleoedd i aros, bywyd gwyllt lleol a mwy ewch at:

Diwylliant

Treftadaeth Llandre: gwefan am hanes, llwybrau cerdded ac amgylchedd yr ardal yn ogystal â gwybodaeth am brosiectau’r elusen. Hefyd, cronfa ddata chwiliadwy o gofnodion bedyddiadau, priodasau a chladdedigaethau eglwys y plwyf.

Cymdeithasau Dinesig
Aberystwythgwefan yn cynnwys digwyddiadau, cyfarfodydd, gwybodaeth a manylion cyswllt.
Machynlleth :gwefan yn cynnwys hanes, adeiladau a dolenni
Merched y Wawr

Sefydliad anwleidyddol gwirfoddol Cymraeg i ferched yng Nghymru i gefnogi materion merched ac i hybu diwylliant, addysg a’r celfyddydau (mae’r dolenni’n rhoi gwybodaeth am y grŵp)

Aberdyfi
Aberystwyth
Bro Ddyfi
Corris a’r Cylch 
Dolgellau
Genaur-glyn
Glyndwr
Bro Cyfeiliog
Pennal
Penrhyn-coch
Rhyd-y-pennau
Talybont
Tywyn
Women's Institute 

Fel Merched y Wawr ond mae’r grwpiau’n cyfarfod yn Saesneg (mae’r dolenni’n rhoi manylion y rhaglen, cysylltiadau a gwybodaeth) 

Aberdyfi

Aberystwyth (Wawn Fawr)

Borth

Capel Bangor

Eglwysfach

Taliesin

Penrhyncoch

Rhydypennau