top of page

Teithio

Traveline.Cymru – cynllunydd teithio rhagorol ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus

Trenau:

Virgin Trains: am wybodaeth am drenau’n lleol ac yn genedlaethol ac i archebu tocynnau​

Tenau Arriva Cymru

Ffyrdd

Ydi’r A487 wedi’i chau ym Mhontarddyfi? Gweler y diweddaraf o’r camera TCC 

Bysiau

Lloyds Coaches yn gweithredu yn yr ardal leol gydag amserlenni ar-lein.

Tacsis:

Mach Taxis 01654 702048

Peter's Taxis 01654 749065

Beicio

Mae gan Sustrans fap ar eu gwefan sy’n dangos llwybrau beicio lleol

bottom of page