"Ein gweledigaeth yw i Ddyffryn Dyfi fod yn gymuned ddwyieithog ffyniannus ac iddi enw da am gynaliadwyedd."

Gwybodaeth i’r gymuned, busnesau ac ymwelwyr