top of page

Covid-19: Cefnogaeth leol i rai sydd gartref

91025703_234554311009834_746708022928710

Llyfrgelloedd a Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff o’r Cartref Powys - ddim i agor eto.

Ni fydd llyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu gwastraff o’r tŷ’n agor eto ym Mhowys tan ei fod yn ddiogel i drigolion a staff, dywedodd Cyngor Sir Powys.

 

Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru, mae’r cyngor sir yn ystyried sut i ailagor rhai llyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu.  Fodd bynnag, mae llawer o waith i’w wneud cyn gallu ailddechrau unrhyw wasanaeth ym Mhowys – ni fydd unrhyw wasanaeth yn cychwyn tan y bydd y cyngor yn hyderus fod mesurau yn eu lle i leihau’r risg o heintio ac ymledu’r covid-19 ymysg staff a chwsmeriaid.

Gellir cael mwy o wybodaeth yn y linc isod-

Datganiad Newyddion Powys 11.5.2020

Cefnogaeth ddigidol ar lein i ddefnyddwyr i gael mynediad i adnoddau yn ystod Covid19.

 

Mae gwybodaeth ac adnoddau rhagorol ar gael, ar gyfer unigolion ac ar gyfer y rhai sydd am gefnogi pobl eraill: "Yng Nghymunedau Digidol Cymru rydym yn gweithio'n galed i ddatblygu cyrsiau hyfforddi cynhwysiant digidol ar-lein, gan gynnwys gweminarau a meddygfeydd digidol, a allai fod yn hanfodol i chi a'ch defnyddwyr gwasanaeth wrth symud ymlaen. Yn y cyfamser, edrychwch ar rai adnoddau defnyddiol yr ydym ni. ' wedi llunio dros yr ychydig wythnosau diwethaf i'ch helpu i ddechrau. "

 

Ewch i'r wefan isod: -

Cymorth i fusnesau yn ystod Covid19 ym Mhowys.

Llinell Gymorth bwrpasol Covid-19 ar gyfer preswylwyr a busnesau Powys. Rhif ffôn 01597 826345 Ar agor 9am - 4pm Darganfyddwch fwy am Grantiau a Rhyddhad, Budd-daliadau a Dyfarniadau, Rheoli'ch Cyngor Arian a Dyled, a chymorth a chefnogaeth arall.

Ewch i'r wefan isod: -

Cymorth i fusnesau yn ystod Covid19 yng Ngheredigion.

Go to the website below:- COVID-19: cefnogaeth i Fusnesau, Cyflogwyr a Gweithwyr.

Mae Cyngor Sir Ceredigion eisiau sicrhau bod busnesau, cyflogwyr a gweithwyr yng Ngheredigion yn cael mynediad at y cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf wrth baratoi ac ymateb i bandemig Coronavirus. Mae swyddogion y cyngor yn gweithio'n agos gyda gweision sifil yn y Llywodraeth i sicrhau bod gennym y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael, ac yn gwneud yr hyn a allwn i gefnogi. Ewch i'r wefan isod: -

Cymorth i fusnesau yn ystod Covid19 yng Ngwynedd.

Covid-19: Cymorth Busnes Yma fe welwch wybodaeth am wahanol ffynonellau cymorth busnes sy'n deillio o'r achosion Covid-19 Mae hyn yn cynnwys sut i wneud cais am Grantiau Llywodraeth Cymru - gweler tab Grantiau a Benthyciadau Cymorth Busnes Llywodraeth Cymru

 

Ewch i'r wefan isod: -

bottom of page