top of page

Mae Dyffryn Dyfi yn gymuned ffyniannus, iach, ystyriol, gydlynol a dwyieithog sy’n edrych allan ar y byd ac a gydnabyddir yn eang am fyw’n gynaliadwy; mae ecodyfi yn chwarae rôl allweddol yn y ffordd y mae’r gymuned fywiog hon yn datblygu.​

Dyma’n gwaith

Mae ecodyfi’n cynnig gwasanaethau ymgynghorol ar sail gwybodaeth unigryw a mynediad i rwydweithiau lleol yn ogystal â’r gallu i weithio’n ddwyieithog

Prosiectau a gyfyngir gan amser sy’n cael eu rhoi ar waith gan ecodyfi a’u hariannu gan bartneriaid e.e. COBWEB.

Yn aml, bydd ecodyfi’n gweithio mewn partneriaeth heb gyfyngiad amser e.e. Biosffer Dyfi.

Prosiectau o’r archif a phrosiectau y mae ecodyfi wedi’u rhoi ar waith.​

COBWEB project Dyfi Biosphere
Legends of the Dyfi Biosphere
Cymerau project
bottom of page