top of page

...ymddiriedolaeth ddatblygu nid-er-elw yn darparu adfywio cynaliadwy cymunedol...

...hyrwyddo‘r economi werdd ffyniannus ym Mro Ddyfi a gweithio mewn partneriaeth i dynnu pobl at ei gilydd...

Beth yw ecodyfi?

Mae ecodyfi yn ymddiriedolaeth ddatblygu ac fe’i gweinyddir gan fwrdd o 15 a staff sy’n amrywio yn ôl y gweithgareddau

Mae gan ecodyfi dri amcan cydberthnasol, cyfartal: Amgylcheddol, Economaidd a Chymdeithasol-ddiwylliannol

Nid oes gan ecodyfi unrhyw gyllid craidd ac felly mae’n cyflawni ei brosiectau a’i weithgareddau ag incwm o aml ffynhonnell.

Sefydlwyd ecodyfi ym 1998 ac erbyn heddiw mae’r swyddfa yn Y Plas, Machynlleth

bottom of page