Mae Ecodyfi Coed Lleol (Small Woods Wales) wedi ffurfio partneriaeth i gynorthwyo ein cymuned i fod yn weithgar yn yr awyr agored ym Miosffer Dyfi. Rydym yn cynnal gweithgareddau awyr agored am ddim i bawb sydd am wella eu hiechyd a'u lles, ac rydym yn gweithio i gynyddu mynediad i'r amgylchedd naturiol i bawb.  

​Dewiswch un o'r opsiynau isod i ganfod mwy ac i ymwneud a phrosiect Trywydd Iach.

Website banner.jpg

Gweithgareddau Awyr Agored

 

Gall treulio mwy o amser yn yr awyr agored ym myd natur wella eich iechyd meddwl a chorfforol. Rydym yn cynnig ac yn gallu eich cysylltu â gweithgareddau awyr agored am ddim dan arweiniad proffesiynol yn agos atoch chi, fel:  

  • Cadwraeth a chrefftau coetir

  • Rheoli cynefinoedd

  • Teithiau cerdded grŵp

  • Sesiynau garddio

  • Treulio amser gydag anifeiliaid

123707351_10158652351869801_244770289398

Os hoffech chi gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored am ddim i wella'ch iechyd a'ch lles, cliciwch y botwm isod i gofrestru gyda ni. Yna bydd y Swyddog Prosiect Sian Davies mewn cysylltiad i drafod beth allai fod yn addas i chi ac i'ch cysylltu â'r hyn sy'n digwydd yn agos i'ch cartref.

Bydd ein sefydliad partner, Coed Lleol (Small Woods Wales),

yn prosesu a chadw eich manylion yn ddiogel.

Ydych chi'n gweithio i sefydliad iechyd a lles yn ardal Biosffer Dyfi?

Hoffech chi atgyfeirio un o'ch cleifion neu ddefnyddwyr gwasanaeth i'n gweithgareddau awyr agored? Cliciwch ar y botwm isod i fynd i'n ffurflen atgyfeirio ar-lein.

Bydd ein sefydliad partner, Coed Lleol (Small Woods Wales),

yn prosesu a chadw eich manylion yn ddiogel. 

Teithio Heini

Mae gan Biosffer Dyfi amgylchedd naturiol hardd ac unigryw. Rydym am sicrhau bod pawb yn gallu ei gyrchu.

 Rydym yn gweithio gyda sefydliadau a grwpiau lleol eraill i wella mwy o gyfleoedd i bobl gerdded, rhedeg, beicio a hyd yn oed reidio ceffylau, ac rydym wrth ein bodd yn clywed gennych am yr hyn a fyddai'n eich helpu i wneud hynny. Cysylltwch â'r Swyddog Prosiect Miriam Davies i gymryd rhan

1591472_2211b134.jpg
 
 

Cofid-19

Oherwydd cyfyngiadau pandemig coronafirws, mae yna adegau pan na allwn redeg ein gweithgareddau awyr agored ar gyfer iechyd a lles. Cysylltwch â ni i wirio a yw gweithgaredd yn rhedeg a dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Rydym yn deall y gall yr amseroedd hyn fod yr adeg pan fydd angen y gefnogaeth fwyaf arnoch, ac awgrymwn eich bod yn ystyried ymuno yn y gweithgareddau ar-lein isod.

Mae Calon Meddwl Corff yn brosiect a arweinir gan y gymuned y mae Coed Lleol (Small Woods Wales) ac Ecodyfi yn ei gefnogi, mewn cysylltiad â Trywydd Iach. Ei nod yw helpu, estyn allan a gwella lles yn yr amseroedd digynsail hyn.

 

Cliciwch y botwm isod i fynd i'w hamserlen o sesiynau ar-lein, fel ioga ac ysgrifennu creadigol.

Mae Coed Lleol (Small Woods Wales) yn cynnig rhaglen o sesiynau natur ar-lein, sy'n agored i unrhyw un yng Nghymru. Cliciwch isod i ddarganfod mwy.

 

atoms-sfs9M4d8yME-unsplash.jpg

Pwy yw Tîm Trywydd Iach?

Mae tîm Trywydd Iach yn gweithio'n rhan-amser a byddant yn ymateb i ymholiadau cyn gynted â phosibl. Rydym yn gweithio o bell yn ystod y pandemig coronafirws ac ar gael trwy e-bost.

Miriam Davies

Swyddog Prosiect

Trywydd Iach

(Rhannu swydd gyda Sian Davies)

 

Arweinydd Teithio Heini

Dyddiau Llun, Mawrth a Mercher (YB)

07856194988

Sian.JPG

Sian Davies

Swyddog Prosiect

Trywydd Iach 

(Rhannu swydd gyda Miriam Davies)

 

Arweinydd Rhagnodi Cymdeithasol

Dyddiau Llun, Mawrth (YP) a Iau

 

07546 909050 

Amie-Andrews_ResizedImageWzIwMCwyNjdd.jp

Amie Andrews

Rheolwr Coed Lleol (Small Woods Wales)

 

Andy Rowlands

Rheolwr Ecodyfi

 
 
Dilynwch Trywydd Iach ar y cyfryngau cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad 
  • Facebook
  • Instagram

Mae Ecodyfi yn gwerthfawrogi cefnogaeth y cyllidwyr canlynol i Trywydd Iach:

download.png
digital-white-background.png