Pwy ydym ni

Aelodau staff

Andy Rowland

Fel Rheolwr Gyfarwyddwr ecodyfi, mae Andy yn atebol i’r Bwrdd am bob agwedd ar ein gweithrediadau, gan gynnwys cyllid, cydymffurfiaeth, datblygu, cyfathrebu, rhwydweithio, cyflawni prosiectau a darparu gwasanaethau. Pan fydd prosiectau’n gofyn staff arbennig, mae Andy yn helpu’r Bwrdd i’w recriwtio ac yn eu rheoli. Treuliodd Andy 14 o flynyddoedd yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen mewn gwahanol rolau, gyda swyddi ym maes cadwraeth natur a datblygu cymunedol cyn hynny. Mae wedi bod yn Gynghorydd Cymuned, yn llywodraethwr ysgol ac yn glerc yn lleol. Mae ganddo dystysgrif ôl-raddedig mewn datblygu economaidd ar gyfer cymunedau gwledig ac mae’n ddwyieithog.

Märit Olsson

Märit sy’n rheoli’r cyllid ar gyfer ecodyfi. Mae’n gweithio ym myd cyfrifyddu ers dros 15 mlynedd gan arbenigo mewn sefydliadau dielw. Yn ei hamser rhydd, mae’n rheoli’r elusen Hazina sydd â’i chartref ym Machynlleth ac sy’n cefnogi gwaith yn Tanzania.

Aelodau bwrdd ecodyfi

Aelodau bwrdd ecodyfi, disgrifiad o ddiddordebau a phrofiad

 

Allan Wynne Jones, Cyd-gadeirydd

Machynlleth. Twristiaeth, datblygu busnes, iechyd, addysg, diwylliant, Cymru ac ieithoedd lleiafrifol.

 

Helen Pendry, Cyd-gadeirydd

Machynlleth. Diwylliant, y celfyddydau, addysg, ysgrifennu copi a golygu.

 

Marit Olsson, Trysorydd ac Ysgrifennydd y Cwmni

Corris. Cyfrifyddu, cefnogi cymunedau Affricanaidd.

 

Ann MacGarry

Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang, pobl ifainc, cynaliadwyedd, datblygu tramor.

 

Guy Pargeter

Taliesin. Cyfathrebu, coedwigaeth, y gyfraith.

 

Jan Morgan

Corris. Cymuned, undebau llafur, trafnidiaeth gyhoeddus, swyddfeydd post

 

John Cantor

Machynlleth. Ynni adnewyddadwy, pympiau gwres, atgyweirio ac ailddefnyddio, cymuned.

 

Martin Ashby

Eglwys-fach. Llyfrau, beiciau, technoleg briodol.

 

Nicola Ruck

Machynlleth. Masnach deg, twristiaeth, iechyd, coetiroedd.

 

Rod Edwards

Pantperthog. Ynni adnewyddadwy, datblygu tramor, mentrau cydweithredol, pobl ifainc.

 

Andy Rowland

Derwenlas. Cymuned, technoleg briodol, cynaliadwyedd.