Gwastraff

Am leoliadau canolfannau ailgylchu ar hyn o bryd a lle i fynd â rhai eitemau edrych ar recyclenow.com 

Tudalennau Gwastraff Awdurdodau Lleol

Ceredigion

Powys

Gwynedd

Safleoedd Dod â Gwastraff

Gwastraff Cartref Aberystwyth

Glanyrafon Industrial Estate, SY23 3JQ

Canolfan Ailgylchu Dolgellau 

Ffordd y Bala, LL40 2YF

Gwastraff Cartref Drenewydd:

Wern Ddu Lane, SY16 3DN

Yr amgylchedd ac ynni

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni: sefydliad arweiniol sy’n helpu pobl i arbed ynni a chael gwybod am ddewisiadau cynhyrchu ynni.

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: y corff mwyaf a noddir gan Lywodraeth Cymru sy’n sicrhau bod amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru'n cael eu gwarchod yn gynaliadwy, eu cyfoethogi'n gynaliadwy a’u defnyddio’n gynaliadwy

 

Cymunedol Cymru- Yn darparu cymorth a chefnogaeth i brosiectau ynni yng Nghymru

  

Cyflenwyr Ynni Adnewyddadwy

Bulb

 

Ecotricity

Good Energy