top of page

Gwastraff

Am leoliadau canolfannau ailgylchu ar hyn o bryd a lle i fynd â rhai eitemau edrych ar recyclenow.com 

Tudalennau Gwastraff Awdurdodau Lleol

Ceredigion

Powys

Gwynedd

Cyfraniadau
 
Dodrefn, dillad, llyfrau, trydanol a nwyddau tŷ: 

Craft Aberystwyth - Achos teilwng gydag ystod o roddion amrywiol i edrych drwyddynt. Galwch nhw ar 01970 626532

PHOENIX Cynllun Dodrefn Cymunedol yn y Drenewydd. - Tebyg i Craft ac yn werth ymweliad. Galwch nhw ar 01686 623 336 

Celfi /offer: https://www.tfsrcymru.org.uk/

TOOLS FOR SELF RELIANCE

Celfi ar gyfer Hunan ddibyniaeth - Cesglir bob math o gelfi llaw i gynorthwyo cymunedau led led y byd.

Safleoedd Dod â Gwastraff

Gwastraff Cartref Aberystwyth

Glanyrafon Industrial Estate, SY23 3JQ

Canolfan Ailgylchu Dolgellau 

Ffordd y Bala, LL40 2YF

Gwastraff Cartref Drenewydd:

Wern Ddu Lane, SY16 3DN

Yr amgylchedd ac ynni

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni: sefydliad arweiniol sy’n helpu pobl i arbed ynni a chael gwybod am ddewisiadau cynhyrchu ynni.

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: y corff mwyaf a noddir gan Lywodraeth Cymru sy’n sicrhau bod amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru'n cael eu gwarchod yn gynaliadwy, eu cyfoethogi'n gynaliadwy a’u defnyddio’n gynaliadwy

 

Cymunedol Cymru- Yn darparu cymorth a chefnogaeth i brosiectau ynni yng Nghymru

Energy Local Ynni Lleol - ffordd newydd i alluogi cymunedau i weithio gyda'i gilydd i gydlynu eu cynnyrch trydan dan berchnogaeth leol a rheoli angen lleol i leihau biliau ac allyriadau carbon. 

Carbon Trust Ymddiriedolaeth Garbon - Cynigir cyngor i fusnesau, a'r sectorau llywodraethau a chyhoeddus ar y cyfleon mewn byd cynaliadwy a charbon isel. 

Cyflenwyr Ynni Adnewyddadwy

Bulb

 

Ecotricity

Good Energy

Octopus Energy

Coop Energy

Cyfleoedd a Gwybodaeth ddefnyddiol

Mae nifer o fudiadau cymunedol sy'n canolbwyntio ar ein hamgylchedd.  Canfyddwch wybodaeth ddefnyddiol, gwirfoddoli eich amser a'ch egni, dysgwch a rhannwch sgiliau a gwybodaeth, gwneud ffrindiau newydd a chynorthwyo'r blaned. 

Cyfeillion y Ddaear - Mae grwpiau lleol yn ardal Aberystwyth a Maldwyn (cliciwch ar yr enw am fwy o fanylion)

 

Cadw Cymru'n Daclus - https://www.keepwalestidy.cymru/

 

Greener Tywyn - https://greenertywyn.co.uk/

 

Cymru Gynaliadwy - https://www.sustainablewales.org.uk/

Canolfan y Dechnoleg Amgen https://www.cat.org.uk/

Astudiaeth achos o'r gymuned fwyaf sy'n byw'n gynaliadwy amlycaf yn y DU - Pentref Eco Lammas yn Sir Benfro. - https://propertyworkshop.com/eco-home/eco-village/

Am wybodaeth ar ba mor amgylcheddol gyfeillgar yw siopau a brandiau a lle i siopa ewch i : http://www.ethicalconsumer.org/ 

bottom of page