Siopau, Bwyd Parod, Garddio a Gwasanaethau eraill yn 

Bro Ddyfi a Machynlleth

Cyfnod Clo Gwanwyn a Haf 2020

Isod mae rhestr o fusnesau lleol sy'n gallu derbyn taliadau cerdyn dros y ffôn neu ar-lein. Maent yn gallu cynnig naill ai cludo neu wasanaeth codi / cymryd-allan i'r rhai sy'n hunan-ynysu. Os nad oes gennych unrhyw un a all gasglu nwyddau ar eich rhan, cysylltwch â'r busnes trwy eu presenoldeb ar-lein neu dros y ffôn.

Ymwadiad - Sylwch nad yw Ecodyfi yn cymryd cyfrifoldeb am unrhyw wallau gan fod y wybodaeth yn gywir adeg ei chynnwys.

- i gael gwybodaeth ychwanegol am siopau a danfoniadau ewch i'r wefan

https://machynllethsupport.net/  

Sylwch, wrth i gyngor y Llywodraeth newid, ac wrth i fusnesau ymateb yn unol â hynny,

gall y wybodaeth isod newid.

Dyffryn Dyfi a Machynlleth 


Siopau, Bwyd Parod

a Gwasanaethau eraill yn ystod cyfnod

 

Clo yr Hydref 2020.

 Isod mae rhestr o fusnesau lleol sy'n cynnig gwasanaethau

Fferyllydd

https://www.rowlandspharmacy.co.uk/ 8 Pentre Rhedyn, Machynlleth SY20 8DN. 9 - 5:30pm, (4:30 Iau) 9 – 12:30 Sadwrn 01654 702237

 

Siop bapur

https://en-gb.facebook.com/Mrs.Newz/ Mr. News 5 Heol Penrallt, Machynlleth SY20 8AG 01654 702495

 

Will Lloyd

http://www.wil-lloyd.co.uk/ 5-7 Heol Maengwyn, Machynlleth SY20 8AA  01654 702106

 

 

Blodyn Tatws

http://siopblodyntatws.machynlleth.cymru/ 9 Heol Maengwyn, Machynlleth SY20 8AA Agor Mercher a Sadwrn  9-3pm Archebu drwy ein gwefan

 

 

Dyfi wholefoods

https://www.facebook.com/Dyfi-Wholefoods-155967464564489/ 40 Heol Maengwyn, Machynlleth SY20 8EB  01654 700552

 

Spar

https://www.spar.co.uk/store-locator/afb31274-spar-machynlleth 52 - 54 Maengwyn Street, Machynlleth SY20 8AE  01654 703625

 

Maengwyn café

https://machynlleth.cylex-uk.co.uk/company/maengwyn-cafe---restaurant-16277098.html 57 Heol Maengwyn, Machynlleth SY20 8EE 01654 702126

 

The Store

https://m.facebook.com/thestoremachynlleth/?ref=page_internal&mt_nav=0 The Old Primary School Office, New Street, Machynlleth SY20 8AT  01654 702317

 

Coop

https://finder.coop.co.uk/food/store/SY20-8EE/80-88-maengwyn-street 80-88 Heol Maengwyn, Machynlleth SY20 8EE 01654 703998

 

Mid Counties

https://www.midcounties.coop/ Midcounties Co-Op, Heol Y Doll, Machynlleth SY20 8BH

01654 702108

Ty Cemaes

https://www.tycemaes.com Emporium Cemaes Machynlleth SY209PR  01650 511261 Ar gau dydd Mercher Ar agor 9-4pm, Sadwrn 9-1pm

 

Canolfan Garddio Camlan. Siop Fferm a Caffi. 

Dinas Mawddwy SY209LN 01650 531685 10 - 5:30pm Ar gau dydd Llun 4pm ar y Sul.

http://camlan.cymru/ 

Llanbrynmair

Wynnstay Stores Llanbrynmair,Machynlleth,SY19 7DJ. 01650 521201 9.00 -12.00pm 

https://www.facebook.com/groups/461928380908470/

Cletwr

Cletwr Community Shop Tre'r Ddol Machynlleth SY20 8PN 01970 832113

www.cletwr.com am wybodaeth a ffurflen archebu. 9-5:30pm

https://www.facebook.com/Cletwr/

Garej Mallwyd 

Mallwyd SY209HN 01650 531210 6:30 - 6:30pm Ar gau dydd Llun 6pm ar y Sul.

Mynegai

Cliciwch ar y rhestr ar ochr dde'r dudalen a gallwch fynd yn uniongyrchol iddi

Siopau bwyd / pethau sylfaenol

Bwyd wedi ei wneud yn barod

Siopau eraill a Garddio 

Marchnad Wythnosol Machynlleth

Other Supermarkets

Fferyllfa

Tacsis

 

Siopau bwyd / pethau sylfaenol

Machynlleth

 
SPAR a Swyddfa'r Post Machynlleth

01654 703 625

52 - 54 Stryd Maengwyn,

Machynlleth

SY20 8AE

https://www.facebook.com/SPARMachynlleth/

Storfa Grŵp Co-op

01654 703998

80-88 Stryd Maengwyn,

Machynlleth,

SY20 8EE

Storfa Mid Counties Co-op

01654 702108

Station Garage 

Heol y Doll 

Machynlleth 

SY20 8BH

WILLIAM LLOYD WILLIAMS & SON Cigydd

01654 702106 / MUDOL - 07836 685548

5-7 Heol Maengwyn,

Machynlleth

SY20 8AA

www.wil-lloyd.co.uk   williamlloydwilliams2@gmail.com

 

Siop Blodyn Tatws

9 Heol Maengwyn,

Machynlleth

SY20 8AA

siopblodyntatws@gmail.com

http://siopblodyntatws.machynlleth.cymru/

Mae gan Siop Blodyn Tatws system archebu ar-lein newydd a phacio blychau ffrwythau a llysiau. Gyrrwch eich archebion i'r  E-bost: ordersblodyntatws@gmail.com

Gellir archebu drwy lenwi'r ffurflen yma

9am - 3pm dydd Mercher a dydd Sadwrn

Mae archebu 3 diwrnod ymlaen llaw yn ein galluogi i ystyried eich archeb pan fyddwn yn archebu gan y cynhyrchwyr lleol a'r cyfanwerthwyr organig, fodd bynnag, gallwch barhau i wneud archeb hyd at y bore cyn casglu a byddwn yn darparu popeth a allwn o'r cynnyrch sydd ar gael. Rydym yn cymryd archebion i'w casglu ond gallwch hefyd brynu wrth y drws.

Dyfi Wholefoods

01654 700552
40 Heol Maengwyn,

Machynlleth

SY20 8EB

dyfiwholefoods@yahoo.co.uk

https://www.facebook.com/Dyfi-Wholefoods-155967464564489/

Green Isle Growers (Llysiau)

01654 700115

vegbags@machmaethlon.org

https://www.machmaethlon.org/green-isle-growers/veg-box/

Bagiau llysiau ar gael. Pwyntiau codi ar gael a rhai danfoniadau cartref yn bosibl, cysylltwch â Sabrina i drefnu.

 

 

 

Penegoes

Becws Rhyg a Rhosod

07811 178272

hello@ryeandroses.co.uk

Llwyn,

Penegoes,

SY20 8NH

www.ryeandroses.co.uk/getbread 

Dinas Mawddwy

Garej Mallwyd Service Station

01650 531210

Mallwyd

Machynlleth

SY20 9HN

Siop Fferm a Chanolfan Arddio Camlan 

01650 531685

Dinas Mawddwy,

Machynlleth 

SY20 9LN

SIOP@CAMLAN.CYMRU

http://camlan.cymru/contact

Wyau Dȏl Hir Eggs - Dinas Mawddwy

07702159017

Dinas Mawddwy

Machynlleth

SY20 9LX.

Wyau buarth

Aberhosan

Dulas Upland Grazed Produce (cig)

07854 264 245

Aberhosan,

Machynlleth

SY20 8RG.

www.facebook.com/CigDulasMeat

Cemaes

Tŷ Cemaes

01650 511261

Emporium
Cemaes,

Machynlleth

SY20 9PR 

tycemaes@gmail.com 

Llanbrynmair

Wynnstay Stores 

01650 521201

 Llanbrynmair

Machynlleth

SY19 7DJ 

Mae Jo ac Andy ar agor rhwng  9.00-12.00 am laeth, papr, neges ac ati. 

Derbynir archebion dros y ffon YN UNIG RHWNG YR AMSEROEDD YMA 

Neu ar messenger ar Facebook.

https://www.facebook.com/groups/461928380908470/

Tre'r Ddol

Siop Gymunedol Cletwr 

01970 832113

Tre'r Ddol 

Machynlleth
SY20 8PN 

www.cletwr.com am wybodaeth a ffurflen archebu.

https://www.facebook.com/Cletwr/

Carno

Spar a Swyddfa'r Post Carno 

01686 420550

Hen Neuadd y Pentref
Carno

SY17 5LH,

https://www.facebook.com/carnospar/ 

Bwyd wedi ei wneud yn barod

Mae'r busnesau bwyd cyflym ym Machynlleth yn ymateb i wybodaeth a chyngor sy'n newid yn ddyddiol.

Ar gyfer newidiadau / diweddariadau (bwydlenni, amseroedd agor, mesurau hylendid) mae tudalen facebook ganolog ar gyfer holl siopau bwyd cyflym a chaffis Machynllethhttps://www.facebook.com/MachEateries

Machynlleth

Hennighan's Top Shop

123 Maengwyn Street
Machynlleth

SY20 8EF

01654 702761

https://www.facebook.com/hennighanstopshop

www.hennighans.co.uk

Caffi Maengwyn

57 Heol Maengwyn

Machynlleth

SY20 8EE

01654 702126

Hoffai Shirley gynnig i chi archebu bwyd poeth a chasglu drwy ffonio.

Dosbarthu lleol i rai sydd yn hunan ynysu.

Cinio Dydd Sul gwahanol bob wythnos.

Ar agor o 9 - 2:30yp bob dydd arwahan i Ddydd Mawrth a Iau.

Slice - Pitsa wedi'i bobi ar garreg

https://www.facebook.com/slice.wales/

Cyt bwyd cilfan Corris Uchaf. + Maes Parcio Clwb Bowlio Machynlleth.

Gellir cludo i Corris uchaf, Corris, Aberllefenni, Ceinws a Pantperthog.

***ARCHEBION O FLAEN LLAW AR AGOR TAN 3YP DYDD SADWRN***⁣ 

Rhag archebu yn ofynnol oherwydd arweiniad COVID-19.
WHATSAPP / Testun - 'Order' to 07498 218669

HEFYD YN Y LLEW COCH, DINAS MAWDDWY - DYDD IAU 21AIN MAI 5-8YH RHAGARCHEBU YN UNIG.


Os hoffech chi fanteisio ar ein gwasanaeth archebu ymlaen llaw ar gyfer cludo neu ei gasglu yn y Cyt Bwyd yng nghilfan Corris Uchaf, gyrrwch neges atom ar naill ai ein tudalen Instagram neu Facebook gyda'r wybodaeth ganlynol: ⁣ ⁣

  1. Beth hoffech chi ei archebu⁣⁣

  2. Faint o'r gloch rydych chi am gasglu / gaeleich archeb wedi'i danfon⁣⁣

  3. Eich enw⁣⁣

  4. Eich rhif ffôn⁣ ⁣

Yna byddwn yn anfon dolen atoch i'w thalu ymlaen llaw a sicrhau bod eich archeb yn barod i'w chasglu neu ei danfon

 

Dyfi Roastery

29 Heol Maengwyn

Machynlleth

SY20 8EB

01654 703947

https://www.facebook.com/dyfiroasters/

www.dyfiroastery.com

Nawr gallwch archebu cacennau ymlaen llaw i'w casglu ar naill ai ddydd Mercher neu ddydd Sadwrn. Archebwch erbyn canol dydd Mawrth i gasglu ar ddydd Mercher neu erbyn dydd Gwener ganol dydd i gasglu ddydd Sadwrn. Bydd cacennau ar gael i'w prynu o'r cownter o hyd, ond bydd archebu ymlaen llaw yn sicrhau y gallwch chi gael eich cacen a'i bwyta cyn i ni werthu allan.

Os ydych chi'n weithiwr allweddair rheng flaen dewch â rhywfaint o dystiolaeth Adnabod a chael coffi yn rhad ac am ddim gennym ni a'r bobl hyfryd a brynodd un i chi hefyd. Os ydych chi eisiau prynu coffi ar gyfer gweithiwr allweddol rheng flaen. Naill ai Ar-lein neu yn y siop (rydyn ni ar agor ar ddydd Mercher a Sadwrn) ar gyfer pob coffi rydych chi'n ei brynu, byddwn ni'n rhoi un arall yn y pot. Nid yw hyn ar gyfer y mis nesaf yn unig. Mae hyn tan ddiwedd y flwyddyn neu pan maen nhw i gyd wedi cael eu rhoi i ffwrdd.

Os ydych chi'n dod i mewn i #Machynlleth ar gyfer eich hanfodion. Byddwn yn agor eto ar gyfer cludfwyd rhwng 10:00yb - 2:00yp. Byddwn yn treialu llwybr unffordd i ganiatáu i nifer gyfyngedig iawn o gwsmeriaid archebu a chasglu ar unrhyw un adeg. Cofiwch fod pellhau cymdeithasol yn dal i fod yn berthnasol, felly byddwch yn amyneddgar.
 

Town Kebab House Machynlleth

01654 702249

49 Heol Maengwyn
Machynlleth

SY20 8EB

Ar agor 3:00 – 21:00

Ffoniwch Ongon am cebab, pitsa, byrgyrs, sglodion

https://www.facebook.com/TownKebabHouse/?rf=244428352273317

Roma Italian Restaurant & Grill

1 Penrallt Street
Machynlleth

SY20 8AG

07492 691832

www.romamachynlleth.co.uk

Mae John yn cynnig gwasanaeth cludfwyd rhwng 5 - 8:00yh.

Dydd Mercher, Gwener a Sadwrn.

Cynghorir archeb ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi trwy Facebook neu ffôn.

Slotiau 15 munud wrth gasglu

White Horse

01654 702247

42 Heol Maengwyn 
Machynlleth

SY20 8DT

Ffoniwch am gludfwyd.

Blasau

01654 702172

13 Heol Penrallt

Machynlleth

Pizza - nos Sadwrn yn unig; 5-9yh

Di-gluten ar gael

https://www.facebook.com/Blasau-Delicatessen-259562360886256/

 

Derwenlas

 

Black Lion Derwenlas

01654 703913

Derwenlas

Machynlleth

SY20 8TN

https://blacklion-derwenlas.co.uk/

https://www.facebook.com/blacklionderwenlas/

Siop Cludfwyd a DARPARU

Dinas Mawddwy

Llew Coch – Red Lion Dinas Mawddwy

01650 531247

Dinas Mawddwy,

Machynlleth

SY20 9JA

Bwydlen ar y dudalen Facebook https://www.facebook.com/redliondm/

Dylife

Y Star Inn Dylife

01650 521 345

enquiries@starinndylife.co.uk

https://www.starinndylife.co.uk/

Sadyrnau yn unig ar hyn o bryd. 

Rhai danfoniadau am ddim yn ardal Llanbrynmair. 

Bwydlen lawn ar ein tudalen Facebook neu dudalen we.

Corris 

Braich Goch

Corris

SY209RD

01654 370002

Ffoniwch neu tecstiwch Maria ar 07493 649096 

info@braichgoch-redarm.org

https://www.braichgoch-redarm.org/

https://www.facebook.com/BGRA20/about?lst=657321866%3A100041639832629%3A1590663588

Archebwch trwy'r rhifau uchod ac e-bost. Mae'r gwasanaeth talu a chasglu rheolaidd #foodjusticeforall nos Wener (5-8pm) yn go arbennig - nid yn unig yr ansawdd ond oherwydd ei fod yn rhad ac am ddim i'r rhai sydd ei angen i fod yn rhad ac am ddim. Awgrymir £4 fel rhodd i'r rhai a all gyfrannu.

Eraill sy'n dosbarthu

DD's Bakery & Sandwich Bar

01341 423832

1 Eldon Row Eldon Square, 

Dolgellau

LL401PY, 

https://www.facebook.com/ddsbakeryandsandwichbar/

Archebion ar y ffon i Dot sef 07483253443,  WhatsApp neu Messenger. Mae'r dosbarthiad yn berthnasol i'r ardal o Ddolgellau - Dinas Mawddwy - Glantwymyn  - Machynlleth - Abercegir - Talywern.

 
 

Siopau eraill / Garddio

The Store

01654 702317

Yr Hen Ysgol Gynradd,

Stryd Newydd
Machynlleth

SY20 8AT

Nwyddau gwnewch o eich hun a chelfi cartref.
Garddio, torri allweddi a nwyddau cartref.

https://www.facebook.com/thestoremachynlleth/

Planna Fwyd 

01654 702317

Menter gymunedol yw Planna Fwyd! Rydym yn ceisio cynyddu tyfu bwyd sy'n cael ei dyfu ym Machynlleth a'r cyffiniau fel ymateb i'r coronafirws. Wedi'i ffurfio gyda ffermwyr uchelgeisiol a phresennol, tyfwyr bwyd yn y cartref a gwirfoddolwyr ymroddedig. Lluniwyd y rhestr adnoddau hon gan weithgor Planna Fwyd! i helpu pobl i dyfu mwy o fwyd gartref. Mae lleoliadau yn benodol i ardal Machynlleth.

plannafwydplantfood@gmail.com

https://plantfood.machynlleth.wales/resources?fbclid=IwAR30BhaWa3iHAxKMhWOvC138BS4HirvmHHYM-KVCOWjHykc_dVc46YCC6fc

Canolfan Garddio Camlan Siop Fferm 

01650 531685

Dinas Mawddwy,  

Machynlleth

SY20 9LN

SIOP@CAMLAN.CYMRU

http://camlan.cymru/contact

 

Deco Shop 

01654 700001

35-37 HEOL MAENGWYN
Machynlleth

SY20 8EB

Siop gelf a chrefft - Addurniadau tŷ - Celfyddydau ac Adloniant 

https://www.facebook.com/TheDecoShopMachynlleth/

www.deco-shop.co.uk

Marchnad Wythnosol Machynlleth

Bydd Marchnad Machynlleth wythnosol ar agor eto o ddydd Mercher 24 Mehefin ymlaen. Cofiwch y stondinau sy wedi bod yn ein gwasanaethi trwy'r cyfnod Covid:

Craig (Llysiau) ‎

07773391133

simmo14unda@yahoo.co.uk

Fresh and Local 

9-1yp

Llysiau lleol, cynnyrch coginio, a phlanhigion

Derek Price (Pysgod) 

https://www.facebook.com/derek.price.1023

 

Archfarchnadoedd eraill

Archfarchnadoedd sy’n cynnig archebu ar lein a chludo

Llawer o alw, slotiau’n cael eu gwerthu’n gyflym.

 

 Fferyllfa

Fferyllfa Rowlands

01654 702237

I’W GADARNHAU: Os nad oes gennych berson penodol a ydych yn ei nabod ac y gallwch ymddiried ynddo neu ynddi, rydym yn gofyn yn garedig i chi ddefnyddio gwasanaeth tacsi yn hytrach na gwirfoddolwr nad ydych yn ei nabod, oherwydd y risg a’r gyfrifoldeb sydd ynghlwm â’r swyddogaeth. Galwch o flaen llaw i sicrhau bod eich presgripsiwn yn barod cyn i chi ei gasglu.

Os oes gennych broblemau wrth dalu am dacsi, cysylltwch â CAMAD 01654 700071

 

 Tacsis 

Huws Taxis Mach Taxis

Gall Huws Taxis a Mach Taxis gasglu presgripsiynau ar sail taliad un ffordd a ffi fach. Gallant hefyd gasglu eich eitemau siopa/pryd ar glud ar yr un pryd

Huws Taxis 07564738249

Mach Taxis 01654 702048